Huurrecht.

  1. Home
  2. Huurrecht
Huurrecht, Advocaat Den Bosch, Schippers Advocatuur

Huurrecht bedrijfsruimte en woonruimte

Huurovereenkomsten zijn aan te merken als bijzondere overeenkomsten waarbij de huurder doorgaans een sterke bescherming geniet. Dit is echter wel afhankelijk van het soort ruimte dat gehuurd wordt. Voor (ver)huur bedrijfsruimte gelden immers weer andere regels dan voor (ver)huur van woonruimte.

Veel conflicten tussen verhuurders en huurders ontstaan wanneer de huur niet meer wordt betaald, het gehuurde niet goed wordt onderhouden door (ver)huurder of de huurder overlast veroorzaakt aan anderen. Ook geschillen over de wijze van beëindiging van de huurovereenkomst zijn aan de orde van de dag. Recentelijk is daar nog bij gekomen de vraag of de huurder van bedrijfsruimte een huurkorting of ontbinding van de huurovereenkomst kan verlangen vanwege een omzetverlies ten gevolge van door de overheid opgelegde beperkende Corona-maatregelen.

In al deze –en andere- situaties kan Schippers Advocatuur u passende oplossingen bieden en zo nodig in een procedure het maximaal haalbare resultaat realiseren.

Aandachtgebieden van Schippers Advocatuur in het huurrecht

  • Het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten
  • Het adviseren en procederen in huurgeschillen
  • Het adviseren en procederen omtrent onderhoudskwesties en huurkortingen
error: Inhoud is beschermd en zitten rechten op.
Schippers Advocatuur