Personen- en familierecht.

 1. Home
 2. Personen- en familierecht
Personen en familierecht, Schippers Advocatuur

Personen- en Familierecht

Relaties kennen helaas vaak een houdbaarheidsdatum. Als die houdbaarheidsdatum komt, wat moet er dan allemaal geregeld worden?

Zijn er minderjarige kinderen in het spel en moeten er afspraken gemaakt worden over de omgangregeling met de kinderen en de kinderalimentatie? Misschien heeft uw ex-partner wel behoefte aan partneralimentatie en bent u dan ook in staat die behoefte geheel of gedeeltelijk in te vullen? Zijn er huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden van toepassing en zo ja, hoe moeten die worden afgewikkeld?
Wat te doen met de (gezamenlijke) koopwoning, de spaarrekeningen, polissen en eventuele schulden?

U heeft vol passie en zorgvuldig een succesvolle onderneming opgebouwd. Heeft uw ex-partner dan aanspraak op een deel van het ondernemingsvermogen of de (waarde van) de aandelen? Wat gebeurt er met het door u opgebouwde pensioen?

Schippers Advocatuur kan u op al deze vraagpunten adviseren en u mag verwachten dat met respect voor de kinderen en het verleden dat u met uw ex-partner heeft, regelingen getroffen worden waar iedereen in goede harmonie mee vooruit kan. Van een vechtscheiding wordt immers niemand beter.

Maar wat nu als de gemaakte afspraken of gerechtelijke beslissingen vervolgens door uw ex-partner niet worden nagekomen of de vastgestelde alimentatie niet langer op te brengen is door een verlies aan (ondernemers)inkomen. Ook dan kan Schippers Advocatuur er voor zorgen dat de afspraken wel worden nagekomen of de alimentatie gewijzigd wordt.

Mocht uw ex-partner echter het onderste uit de kan willen, uw rechten ten aanzien van de kinderen willen ontnemen, dan mag u een standvastig en no-nonsens optreden van mij verwachten in een gerechtelijke procedure.

Aandachtgebieden van Schippers Advocatuur in het personen- en familierecht

 • Echtscheiding, verbreking samenleving, beëindiging geregistreerd partnerschap
 • Vaststellen en wijzigen omgangregeling (ouderschapsplan)
 • Geschillen omtrent ouderlijk gezag
 • Vaststellen en wijzigen alimentatie
 • Verdelen van het huwelijksvermogen
 • Afwikkelen huwelijkse voorwaarden
 • Bijzondere aspecten van echtscheiding en onderneming
 • Afwikkelen van pensioenrechten
 • Ondertoezichtstelling en Uithuisplaatsing minderjarige kinderen
error: Inhoud is beschermd en zitten rechten op.
Schippers Advocatuur