Privacybeleid

  1. Home
  2. Privacybeleid

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van Schippers Advocatuur. Schippers Advocatuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Schippers Advocatuur kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Ben je jonger dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Schippers Advocatuur verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy en cookie policy heeft gelezen.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Schippers Advocatuur gebruikt. Schippers Advocatuur houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We  gebruiken de informatie over welke pagina’s je binnen Schippers Advocatuur.nl hebt bezocht om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Deze gegevens worden op geen enkele wijze gekoppeld aan de gegevens die je actief aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die je actief aan Schippers Advocatuur verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om onze diensten aan je te verlenen;
  • om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten;

Google Analytics

Schippers Advocatuur maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Schippers Advocatuur te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Schippers Advocatuur en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt en deze zelfs anoniem opslaan.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Schippers Advocatuur bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je gebruik maakt van de diensten van Schippers Advocatuur of zo lang als de wet dat voorschrijft. Schippers Advocatuur mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Je kan een gespecificeerd verzoek tot Schippers Advocatuur richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

Schippers Advocatuur zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Schippers Advocatuur de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Schippers Advocatuur stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Schippers Advocatuur de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Schippers Advocatuur de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Schippers Advocatuur niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Schippers Advocatuur de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Schippers Advocatuur schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Schippers Advocatuur de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

error: Inhoud is beschermd en zitten rechten op.
Schippers Advocatuur