Ondernemingsrecht/contractenrecht.

  1. Home
  2. Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht, Schippers Advocatuur

Ondernemingsrecht/contractenrecht

Dagelijks komt u als ondernemer in aanraking met het contractenrecht. U verkoopt uw producten of u koopt een complete kantoorinrichting. U verhuurt een woning of u huurt juist een bedrijfspand. U geeft opdracht aan een reclamebureau om uw producten en diensten aan de man te brengen of u neemt juist een dergelijke opdracht aan. Meestal gaat dit zonder problemen. Maar als één van de partijen de afspraken niet nakomt of er rijzen vragen bij het tot stand komen van een overeenkomst, dan staat Schippers Advocatuur u graag met raad en daad ter zijde.

De ervaring leert dat het daarbij belangrijk is in een zo vroeg mogelijk stadium te onderzoeken wat uw positie in een dergelijk geschil is. Het is een cliché, maar voorkomen is beter dan genezen. Kortom: denk eens wat vaker aan uw advocaat!

Schippers Advocatuur heeft jarenlange ervaring met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten, het procederen in contractuele geschillen en het maken van algemene voorwaarden. Van inventariseren naar regisseren.

Schippers Advocatuur staat u bij bij het beoordelen en opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden. Zonder al te veel omhaal, ingewikkelde constructies en met duidelijk taalgebruik, zodat overeenkomsten en voorwaarden correct en helder zijn, slechts voor 1 uitleg vatbaar zijn en zo problemen kunnen worden voorkomen. Maar mocht het nodig zijn, dan treft u Schippers Advocatuur naast u in conflictsituaties en procedures.
Vanzelfsprekend kunt u als ondernemer bij Schippers Advocatuur terecht voor een zogeheten ‘nulmeting’ tegen een speciaal (gereduceerd) tarief. Uw onderneming wordt dan doorgelicht en overeenkomsten en voorwaarden zoals u die hanteert worden beoordeeld en waar nodig aangepast.

Aandachtsgebieden van Schippers Advocatuur in het ondernemingsrecht/contractenrecht

  • Het beoordelen en opstellen van algemene voorwaarden;
  • Het beoordelen en opstellen van overeenkomsten;
  • Het adviseren en procederen in contractuele en wettelijke aansprakelijkheidsconflicten;
  • Het adviseren en procederen in conflicten met medevennoten, aandeelhouders of bestuurders;
  • Het adviseren in en begeleiden van fusies en overnames.
error: Inhoud is beschermd en zitten rechten op.
Schippers Advocatuur